Schooltijden

Elke dag beginnen de lessen om 8.30 uur. De schoolbel gaat in de ochtend om 8:25 uur.

De school is elke dag 14:15 uur uit. 

Wij maken in de ochtend gebruik van de hoofdingang van de school en na school de uitgangen langs het fietspad en om de hoek.


Laatkomen en ziekmelden:

Uw kind dient elke dag op tijd aanwezig te zijn in de klas. Hierboven zijn de juiste tijden aangegeven.

Ouders / verzorgers melden voor 9:00 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch bij de administratie of per e-mail bij de groepsleerkracht.Ophalen van uw kind:

De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 lopen met de leerkracht naar de ingang en wachten daar totdat ze worden opgehaald.
 
Als uw kind een dag door een ander wordt opgehaald dan normaal, dient u dit door te geven aan de groepsleerkracht of aan de administratie.